🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

16 augustus 2023

Wanneer bel ik de huisartsenpost?

We hebben allemaal wel eens te maken gehad met gezondheidsproblemen buiten de reguliere openingstijden van de huisartspraktijk. Of het nu een plotselinge ziekte, een blessure of een zorgwekkend symptoom is, soms heb je behoefte aan medisch advies of behandeling wanneer je eigen huisarts niet beschikbaar is.

1. Onmiddellijke medische nood:

Als je getuige bent van een levensbedreigende noodsituatie, bel dan direct het alarmnummer 112. Situaties zoals ernstige ademhalingsproblemen, een hartaanval, ernstig letsel of bewusteloosheid vereisen onmiddellijke medische hulp.

2. Acute symptomen buiten kantooruren:

De huisartsenpost is er voor spoedeisende zorg buiten de reguliere openingstijden. Bel de huisartsenpost als je symptomen ervaart die onmiddellijke aandacht vereisen, maar niet direct levensbedreigend zijn. Denk hierbij aan hevige pijn die niet afneemt, plotselinge ernstige koorts, ernstige benauwdheid, hevige bloedingen of een plotselinge verslechtering van je algehele gezondheid.

3. Onzekerheid en bezorgdheid:

Als je je zorgen maakt over je gezondheidstoestand en niet zeker weet of je directe medische hulp nodig hebt, kun je het beste contact opnemen met de huisartsenpost. De medewerkers zijn ervaren professionals en kunnen je helpen beoordelen of je situatie spoedeisend is en of je meteen gezien moet worden. Of als je twijfelt of je naar de dokter moet, biedt de website www.moetiknaardedokter.nl een handige tool waarmee je binnen 1 minuut kunt bepalen of een doktersbezoek noodzakelijk is.

4. Verwondingen:

Bij ernstige verwondingen, zoals een botbreuk, diepe snijwonden, ernstige brandwonden of vermoedelijke botbreuken, kun je het beste direct contact opnemen met de huisartsenpost. Ze kunnen je doorverwijzen naar de juiste spoedeisende hulpafdeling als dat nodig is.